Velkommen til din digitale årsplanlegger

For å gjøre din hverdag lettere har vi laget den komplette årsplanleggere for læreren. Vårt mål er å spare deg for tid og arbeid.

Du skal aldri mer trenge å skrive inn beskjeder og i fagplaner flere ganger.

Siden er fortsatt under utvikling og det vil komme flere guider, brukerveiledninger og instruksjonsvidoer i dagene som kommer.

Trykk her for mer informasjon


Hvordan vi skal gjøre din hverdag lettere

Gjennom å kombinere årsplan, halvårsplan og kalender har vi laget en løsning som kombinerer alt dette i ett. Du trenger ikke lenger føre informasjonen inn flere ganger. Vi har også laget diverse oversikter for deg slik at du lett kan se hva som står på agendaen for den kommende uken, måned og for hele året. For å finne ut mer om mulighetene du har kan du se nedenfor.

Timeplan

Timeplanen er selve "hjerte" av planen. Timeplanen din henter ut informasjon rett fra fagplanen og viser deg hva du har planlagt for den gjeldende uken

Det nyskapende med denne timeplanen er at alle dine andre planer automatisk vil oppdatere seg skulle du forandre på fagene dine senere.

Kalender

Du har både muliget til å se på månedsvisning og ukesvisning. Skriv viktige beskjeder i månedsvisning og de vil automatisk komme opp i den riktige uken.

Ukesvisningen har med detaljert informasjon om hva som skal gjennomgåes på skolen den gjeldende uken.

Dine planer

Nå kan du skrive alle dine planer i ett dokument. Du trenger ikke lete gjennom flere dokumenter for å finne det du ønsker.

Bruker du denne funksjonen ordentlig vil du automatisk få opp en detaljert oversikt over hva du skal gjøre de ulike ukene. Det finnes også årsplan og halvårsplan for en grovere oversikt.

Kom igang

Vi anbefaler deg å følge denne guiden første gang du bruker årsplanleggeren

1. Macro

Det første du må gjøre er å passe på at du har macroer på. Du får en advarsel hvis ikke dette er tilfelle. Bare trykk på den gule knappen som kommer opp rettunderverktøylinjen.

Etter du har brukt dokumentet en gang så skal det i utgangspunktet ikke skje igjen. Hvis advarselen kommer opp hver gang du åpner dokumentet så gå inn her for å løse det.

Det kan også nevnes at du ikke må bytte navn på dokumentet (hvis det skjer bare bytt navnet tilbake), dette vil medføre at alle linker og koblinger vil gå i stykker.

Her kan du finne instruksjonsvideoen på youtube

2. Timeplan

Det første som må gjøres er å sette opp timeplanen din. Det er mulig å ha 8 timer hver dag. Tidspunkt for timene må føres inn selv, mens fagkan velges ut i fra en rullegardin i cellen. Vi har lagt til 9 fag og det er mulighet for å legge inn fire fag med valgfritt fag. Hvis du ønsker dette så gjør det før du begynner å sette opp timeplanen din. Trykk på "Mitt fag" under timeplanen. Du vil bli tatt til en ny side. Her bytter du ut "Mitt fag" med hva som er ønskelig. Desverre vil ikke menyen til høyre bytte navn.

This caption can be styled using CSS.
Highslide JSNår du har fått opp de fagene du ønsker er det tid for å sette opp timeplanen med hjelp fra de ulike fagene i rullegardinen. Timplanen du har lagt vil nå oppdateres i resten av din årsplanlegger.Når din timeplanen er lagt kan du enten gå til "Halvårsplan vår" for å sette opp en grov kladdover dine planer for året. Hvis du ikke har behov for dette trykk på det faget du ønsker å føre opp fagplanen i menyen til høyre.

Her kan du finne instruksjonsvideoen på youtube

3. Halvårsplan

Det er ikke et krav å bruke halvårsplanen. Dette er plan som er ment til å ha oversikt over hva du har tenkt til å gjøre i de ulike ukene. Denne er ment som en mulighet for deg til å lage en "kladd" eller grov oversikt over ukene før du begynner å legge fagplanene. Det du skriver under "Halvårsplan - Vår" vil kunne være en kladd og vil ikke oppdateres noen andre plasser.

"Oversikt fra fagplan" vil fylles ut automatisk så snart du begynner å fylle ut fagplanene. Oppsettet er laget slik at denne siden sjekker at dine fagplanet stemmer overens med kladden du har fylt ut. Hvis informasjonen som du har fylt ut under "Halvårsplan - Vår" og det du har fylt ut i fagplanene stemmer overens så vil ruten bli grønn. Hvis det ikke stemmer så vil den bli rød.

Hvis du føler at du ikke har behov for å lage en grov ukentlig oversikt så kan du gå til neste punkt.

Her kan du finne instruksjonsvideoen på youtube

4. Fagplaner

Dette er nok den viktigste delen av dokumentet. Det er her nesten all informasjonen vil bli hentet i fra. Det er ikke nødvendighet å fylle ut alle rutene, men de er der slik at du har muligheten. Du vil kanskje bruke litt ekstra tid i starten, men det er fordeler med å ha funnet frem linker etc som kan limes inn i dokumentet. De viktigste ruten er; Emne, Tema og læreverk. Informasjonen du skriver inn her vil du finne igjen under halvårsplan, årsplan og ukesplan. Se på videoen hvis du trenger mer informasjon hvordan du skal benytte feltene.

Et eksempel er i matematikk. La oss si at du har om geometri og du skal ha om vinkler i uke 2. Da fyller du inn Geometri under emne, vinkler under tema og så kan du fylle ut hvilken bok, sidetall og oppgaver du har tenkt til å jobbe med. Det du skriver under emne vil komme inn i halvårsplan (som en sikkerhetsjekk på at det stemmer med den du har fylt ut tidligere), årsplan (viser en grov plan over alle dager) og på ukeplanene. Tema og læreverk vil kun komme inn under uke, som er uke 2 i dette tilfellet. Prøv å skriv inn noe i disse rutene og deretter navigerer du til uke 2. Informasjonen over hva du har fylt inn har nå dukket opp her. Det er meningen at uke sidene skal være din "arbeidsplatform". Hvis du skriver detaljerte fagplanener vil du ha hele din plan for uken her. Hvis du ønsker å redigere noe på fagplanen igjen så trykker du bare på det emnet du øsnker å redigere fra den gjeldende uken.

Her kan du finne instruksjonsvideoen på youtube

5. Årsplan

Kan ikke redigeres. Er kun ment som en oversikt over hvilket emne som skal gjennomgåes den aktuelle dagen. Er på dagssbasis i stedet for halvårsplanen som er på ukesbasis.

6. Måned

Månedsvisning

Dette er ment for å gjøre viktige notater for ting som skjer i måneden, du vil også se din timeplan. Under viktige hendelser er det sortert etter dato. Hvis du har noe som skal skje f.eks 11. januar så skriver du inn hva som skal skje denne datoen under viktige hendelser. Hvis du så trykke i uke 2 så vil beskjeden komme inn der, slik at du alltid vil vite hva som er på agendaen i hver uke.

Du har også en liten rubrikk som heter diverse notater. Disse notatene er kun gjeldende for denne siden og vil ikke dukke opp noen andre plaser.

Det er kun de grå rutene som er mulig å redigere.

7. Uke

Ukesvisning

Ukesvisningen er beregnet som ditt daglige arbeidsområde. Det er kun det grå område som er redigererbart. Dette er ment som helt korte personlige notater. De vil ikke bli oppdatert på noen andre sider.

Hvis du ser på ukesvisningen så skal dette være en fullstendig oversikt over din uke så lenge du har fylt ut fagplanene. Hvis du har hoppet over noen punkter i fagplanen så har ikke dette noe å si, det vil bare være en blank rute istedet for. Fra fagplanen hentes det inn informasjon fra hva du har skrevet under emne, tema og lærerverk. Viktige hendelser blir hentet inn fra det du har notert i månedsvisningen.

Hvis du trykker på et emne i timeplanen vil du bli tatt direkte til den aktuelle plassen i fagplanen.

Prøv planleggeren

Hvis din skole enda ikke har skaffet seg planleggeren er det mulig å laste den ned selv.
Dette er bare en prøveversjon som fungerer frem til 01.01.2014
, det vil da ikke være mulig å rediere eller lagre nye endringer.

Etter dette vil produktet hovedsaklig bli solgt til skoler og ikke enkeltpersoner.

Årsplanleggeren vil være mulig å kjøpe slik at man har tilgang til vårsemesteret. Ta kontakt for tilbud.

Last ned

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du lurer på noe. Du kan enten benytte skjemaet nedenfor eller ta kontakt på kristoffer@sandvold.as

Find oss på